Giới thiệu

Tiền thân của CannaOne

CannaOne Technologies Inc. develops proprietary digital tools to service a multitude of segments for the cannabis industry.

Hiện tại của CannaOne

Hiện tại CannaOne là một website chuyên chia sẻ về những kiến thức cá độ bóng đá, kiến thức thể thao, giải mã giấc mơ hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Liên hệ với CannaOne

Our address

413-375 Water Street, Vancover, BC

CannaOne Technologies Inc.

Leaders in technologies of the cannabis industry

Send us e-mail

 +1 604 876 8850